none_smilodon: (Наші "Сєвєрниє Братішкі™"...)
[personal profile] none_smilodon
Загалом, є три типи економік: а. Економіки аграрні б. Економіки індустріальні в. Економіки пост-індустріальні.

Економіки типу "а" торгують сільськогосподарським товаром та природними ресурсами. Економіки типу "б" торгують чавунними болванками. Економіки типу "в" торгують високотехнологічним товаром: ІТ, культура, капітал.

Проблема України в тому, що вона всіма силами хоче стати Імперією Чавунних Болванок. Звідси і розмови про "азійських тигрів" та подібний Китай. Але справа в тім, що економіки чавунних болванок - це всеодно країни третього світу. Вони звичайно не голодують, їхні території не розривають революції і вони не скачуть у набедрених пов'язках. АЛЕ ВОНИ НЕ ЗОЛОТИЙ МІЛЬЯРД.

Так ось, рівно наскільки наша еліта захищає нашого священного вітчизняного виробника чавунних болванок, рівно настільки вона знищує виробника товару типу "в". Зайдіть у будь-яку книгарню, і подивіться що там на полицях. Росія, російськомовна білоруська контрабанда і... одиничні випадки української книги. І знаєте що? Навіть при цій кількості, продавець робить все щоб її не продати. Практично, український книжковий ринок окупований. А що відбувається, коли якусь країну окуповують? Починається партизанська боротьба.

[livejournal.com profile] gbmpg : Мерчандайзінґ - це підрозділ маркетингу що вчить правильній організації експонування товару."Партизанський мерчандайзінґ" це самовільне, всупереч волі власника,встановлення української книги на найкращі для продажу місця. Це цілком реальний та швидкий спосіб популяризації української книги. При середньому накладу 500-3000 примірників, акція здатна значно вплинути на ситуацію. Участь не займає багато часу, і може бути проведена просто під час шопінґу.

Як приєднатись?


  1. 9.11. 2007 о 15.00 зайди до будь-якої книгарні, де є українські книги, розташовані у віддалених місцях або приховані від потенційного покупця.

  2. Вибери будь-яку українську книгу, яка тобі подобається.

  3. Перестав її на більш помітне місце.

  4. До переставленої книги вклади пояснювальну листівку, яка вказує, що зазначену книгу переставлено групою партизанського книжкового мерчандайзингу.

  5. Сфотографуй переставлену книжку на новому місці.

  6. Надішли це фото в ЖЖ-спільноту gbmpg з підписом, де саме було здійснено революційний акт - місто, книгарня, обставини.

  7. Ми зробимо все, щоби країна почула і побачила твій вибір.From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

none_smilodon: (Default)
none_smilodon

August 2017

S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 21st, 2017 08:33 am
Powered by Dreamwidth Studios